Solenoid Controlled Relief Valve RSS (RSA)

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Solenoid Controlled Relief Valve
Flow : 30 to 380 L/min
Pmax : 21MPa

Ứng dụng :

Ứng dụng cho các hệ thống thủy lực kết hợp với hệ thông tự động.

Model :

 • RSA(RSS)-T03-A**-C/D*-15
 • RSA(RSS)-T06-A**-C/D*-23
 • RSA(RSS)-T10-A**-C/D*-23
 • RSA(RSS)-G03-A**-C/D*-15
 • RSA(RSS)-G06-A**-C/D*-23
 • RSA(RSS)-G10-A**-C/D*-23
 • RSA(RSS)-T03-A**-E*-15
 • RSA(RSS)-T06-A**-E*-23
 • RSA(RSS)-T10-A**-E*-23
 • RSA(RSS)-G03-A**-E*-15
 • RSA(RSS)-G06-A**-E*-23
 • RSA(RSS)-G10-A**-E*-23

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...