•  

Hệ thống di chuyển tịnh tiến

 
THK Bạc trượt LM series
THK Bạc trượt LM series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Ball Spline
THK Ball Spline

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Cơ cấu chấp hành LM
THK Cơ cấu chấp hành LM

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

 
 
THK Con chạy LM
THK Con chạy LM

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Cross roller guide
THK Cross roller guide

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Cross Roller Table
THK Cross Roller Table

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

 
 
THK Flat roller
THK Flat roller

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Linear ball slide
THK Linear ball slide

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK LM guide actuator
THK LM guide actuator

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

 
 
THK Linear bushing
THK Linear bushing

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Ổ trượt
THK Ổ trượt

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

   
THK Precision linear pack
THK Precision linear pack

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

 
Loading...