•  

Kho hàng vật tư khí nén SMC

Danh sách sản phẩm Khí nén SMC trong kho DPS Việt Nam :

1. Van tiết lưu SMC
Model :

 • AS2201F-01-04S
 • AS2201F-01-06S
 • AS2201F-01-08S
 • AS2201F-01-10S
 • AS2201F-01-23S
 • AS2201F-02-04S
 • AS2201F-02-08S
 • AS2211F-01-08S
 • AS2211F-02-08S
 • AS2301F-01-04S
 • AS2301F-01-06S
 • AS2301F-01-08S
 • AS2301F-02-04S
 • AS2301F-02-06S
 • AS2301F-02-08S
 • AS3201F-02-06S
 • AS3201F-02-10S
 • AS3211F-03-08S
 • AS2301F-02-10S
 • AS3301F-03-06S
 • AS3201F-03-10S
 • AS3201F-03-12S
 • AS3301F-03-08S
 • AS3301F-03-10S
 • AS1001FM-04
 • AS1001FM-06
 • AS2211F-02-08S
 • AS2201F-01-06S
 • AS1201F-M5-06
 • AS1201F-M5-04

2. Van điện từ SMC
Model :

 • VF3130-5DZ1-02
 • VF3330-5DZ1-02
 • VF3330-5G1-02
 • VF5120-3DZ1-03
 • VF5120-4G1-02
 • VF5120-4G1-03
 • VX2112-02-4G1
 • VX2240-03-5G1
 • VX2330-03-5G1
 • VX3112-02-4GR1
 • VXD2130-02-4GR1
 • VXZ2230-03-4DLR1
 • SY3120-5LZD-M5
 • SY5120-4LZD-01
 • SY5120-5LZD-01
 • SY5220-4LZD-01
 • SY5220-5LZD-01
 • SY7120-4LZD-02
 • SY7120-5LZD-02
 • SY7320-5LZD-02

3. Van điều áp SMC
Model:

 • AR30-03
 • AR20-02
 • AR40-04
 • AR60-10

4. Cảm biến điện từ SMC
Model :

 • D-M9BL

5. Ống dây SMC
Model :

 • TU0604B-20
 • TU0604B-100
 • TU0604W-20
 • TU0604BU-100
 • TU0805B-20
 • TU0805B-100
 • TU0805W-20
 • TU0805BU-20
 • TU1065B-20
 • TU1065B-100
 • TU1065W-20
 • TU1065W-100
 • TU1065BU-20
 • TU1065BU-100
 • TU1610B-20
 • TU1208B-100
 • TU1208B-20

6. Air Gripper SMC
Model :

 • MHZ2-10D
 • MHZ2-10DN
 • MHZ2-10S
 • MHZ2-16D
 • MHZ2-16DN
 • MHZ2-16S
 • MHZ2-20D
 • MHZ2-6D
 • MHZ2-6S
 • MHZL2-10D

7. Giảm chấn SMC
Model :

 • RB0805
 • RB0806
 • RB1006
 • RB1007
 • RB1412
 • RBC1007
 • RBC2015

8. Xy lanh khí SMC
Model :

 • CD85N10-25-B
 • CD85N12-125-B
 • CD85N12-15-B
 • CD85N12-25-B
 • CD85N12-50-B
 • CD85N16-100-B
 • CD85N16-150-B
 • CD85N16-25-B
 • CD85N16-30-B
 • CD85N16-40C-B
 • CD85N16-80-B
 • CD85N20-40-B
 • CD85N25-50-B
 • CDM2B25-300
 • D-A73L
 • D-A93
 • D-A93L
 • D-C73L
 • D-F8NL
 • D-F8PL
 • D-M9B
 • D-M9BL
 • D-M9NL
 • D-M9NVL
 • D-M9PL
 • D-M9PVL
 • D-Z73L
 • CDQ2A32-35DCZ
 • CDQ2A32-50DCMZ
 • CDQ2A50-100DCZ
 • CDQ2B12-10DCMZ
 • CDQ2B12-20DCMZ
 • CDQ2B12-30DCZ
 • CDQ2B12-5DCMZ
 • CDQ2B16-15DCZ
 • CDQ2B16-5DCZ
 • CDQ2B20-15DCZ
 • CDQ2B20-25DCZ
 • CDQ2B20-35DCMZ
 • CDQ2B20-50DCZ
 • CDQ2B25-40DZ
 • CDQ2B32-10DCZ
 • CDQ2B32-15DCZ
 • CDQ2B32-30DCZ
 • CDQ2B32-30DMZ
 • CDQ2B32-50DCZ
 • CDQ2B32-50DMZ
 • CDQ2B40-40DCMZ
 • CDQ2B40-40DMZ
 • CDQ2B40-45DCMZ
 • CDQ2B40-50DMZ
 • CDQ2B40-50DZ
 • CDQ2B40-75DZ
 • CDQ2B50-100DZ
 • CDQ2B50-10DCZ
 • CDQ2B50-20DCZ
 • CDQ2B50-25DCZ
 • CDQ2B50-30DCZ
 • CDQ2B50-30DMZ
 • CDQ2B50-35DCZ
 • CDQ2B50-40DCZ
 • CDQ2B50-50DC
 • CDQ2B50-50DCZ
 • CDQ2B50-75DCMZ
 • CDQ2B50-75DCZ
 • CDQ2B63-30DCZ
 • CDQ2B63-50DCZ
 • CDQ2B63-75DCMZ
 • CDQ2B63-75DCZ
 • CDQ2B80-25DCZ
 • CDQ2B80-50DCZ
 • CDQSB12-15DCM
 • CDQSB12-5D
 • CDQSB16-20DC
 • CDQSB20-75DC
 • CDQSB25-20DC
 • CDQSB25-25DC
 • CDQSB25-45DC
 • CXSM15-20
 • CXSM15-30
 • CXSM15-50
 • CXSM15-75
 • CXSM20-100
 • CXSM20-15
 • CXSM20-30
 • CXSM20-50
 • CXSM20-60
 • CXSM20-75
 • CXSM25-30
 • CXSM32-50
 • CXSM6-30
 • MXH10-10
 • MXH10-15
 • MXH10-30
 • MXH10-50
 • MXH16-60
 • MXH6-10
 • MXH6-20
 • MXH6-30
 • MXH6-40
 • MXH6-5

9. Bộ phối hợp khí SMC
Model :

 • AC30-03D
 • AC40-04D

10. Đầu nối nhanh SMC
Model :

 • KQ2H04-00
 • KQ2H04-06
 • KQ2H04-M5
 • KQ2H04-01S
 • KQ2H04-02S
 • KQ2H06-00A
 • KQ2H06-08
 • KQ2H06-M5
 • KQ2H06-01S
 • KQ2H06-02S
 • KQ2H08-00
 • KQ2H08-10A
 • KQ2H08-01AS
 • KQ2H08-02S
 • KQ2H08-03AS
 • KQ2L04-00
 • KQ2L04-M5A
 • KQ2L04-01S
 • KQ2L06-00
 • KQ2L06-01AS
 • KQ2L06-02S
 • KQ2L06-03S
 • KQ2L06-M5
 • KQ2L08-00
 • KQ2L08-01S
 • KQ2L08-02S
 • KQ2L08-03S
 • KQ2R04-06
 • KQ2R04-08
 • KQ2R06-04
 • KQ2R06-08
 • KQ2R06-10A
 • KQ2T04-00
 • KQ2T04-06A
 • KQ2T04-M5
 • KQ2T06-00
 • KQ2T06-04A
 • KQ2T06-08
 • KQ2T06-M5
 • KQ2T06-01S
 • KQ2T06-02S
 • KQ2T08-00
 • KQ2T08-06
 • KQ2T08-10
 • KQ2T08-01S
 • KQ2T08-02S
 • KQ2T08-03S

11. Đầu nối khí SMC
Model :

 • KQ2L04-M5N
 • KQ2L04-M3G
 • KQ2L10-03AS
 • KQ2L10-02AS
 • KQ2L08-03AS
 • KQ2L08-02AS
 • KQ2L08-01AS
 • KQ2L06-03AS
 • KQ2L06-02AS
 • KQ2L06-01AS
 • KQ2L04-M5N
 • KQ2L04-M3G
 • KQ2S06-02AS
 • KQ2S06-01AS
 • KQ2S04-01AS
 • KQ2T10-00A
 • KQ2T08-00A
 • KQ2U08-00A
 • KQ2U06-00A
 • KQ2R08-10

12. Bộ xả tự động SMC
Model :

 • AD402-04
 • AD600-06
 • AD600-10

13. Bộ lọc SMC
Model :

 • AF30-03
 • AF40-04
 • AF60-10

14. Bộ lọc điều áp SMC
Model :

 • AW20-02-C
 • AW30-03D
 • AW40-04D
 • AW30-03BG

15. Bộ giảm âm SMC
Model :

 • AN10-01
 • AN15-02
 • AN30-03

16. Bộ tra dầu SMC
Model :

 • AL20-02

17. Đồng hồ áp suất SMC
Model :

 • G46-10-01
 • G46-10-02
Loading...