PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Khu vực miền Nam
 
Ms. Liên (HCM) 
0909.673.4446
sales-admin@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.943.446
sales1@dpsvietnam.com
 
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam  
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
 
Khu vực miền Bắc
 
Ms. Thương  (Hải Phòng)
0906.974.446  
dieuthuong@dpsvietnam.com
Mr. Đình Văn
0905.983.693
sales1@dpsvietnam.com
 
Mr. Bằng (Hà Nội) 
0902.324.446  
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng  
02862960711 
hoangtm@dpsvietnam.com
 
Loading...