PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Khu vực miền Nam
Ms. Liên (HCM) 
0906.934.446
sales-admin@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0905.983.693
sales1@dpsvietnam.com
 
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam  
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
 
Khu vực miền Bắc
 
Mr. Cường (Hải Phòng)
0906.974.446  
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0905.983.693
sales1@dpsvietnam.com
 
Mr. Bằng (Hà Nội) 
0902.324.446  
sales203@dpsvietnam.com
Loading...