THK Spline Nut

THK Spline Nut

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

            chỉ tiêu                                             mô tả
áp lực chịu được tối đa                       275 to 314 N/mm 2
áp lực làm việc chịu được (0.2%)         216 to 245 N/mm 2
lực nén tối đa                                     539 to 686 N/mm 2
lực nén làm việc chịu được (0.2%)       294 to 343 N/mm 2
áp lực tối thiểu để di chuyển                132 N/mm 2 ×10 7 (Schenk bending test)
Charpy impact                                     0.098 to 0.49 N-m/mm 2
độ giãn nỡ                                          1 to 5 %
độ cứng                                             120 to 145 HV
đặc tính trọng lực                                6.8
đặc tính nhiệt                                      460 J/ (kg•K)
nhiệt độ nóng chảy                              390 ℃
hệ số giãn nỡ nhiệt                              24×10 -6

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...