THK LM guide actuator

THK LM guide actuator

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Caged Ball LM Guide Actuator

SKR20

 • Height: 20mm
 • Stroke: 40.9 to 140.9mm
 • Lead: 1mm, 6mm

SKR26

 • Height: 26mm
 • Stroke: 69.4 to 218.4mm
 • Lead: 2mm, 6mm

SKR33

 • Height: 33mm
 • Stroke: 30 to 605mm
 • Lead: 6mm,10mm,20mm

SKR46

 • Height: 46mm
 • Stroke: 164.5 to 841.5mm
 • Lead: 10mm、20mm

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...