•  
MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F410 with 6G-C paint cup

MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F410 with 6G-C paint cup

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. F410-G10EV F410-G12EV F410-G13EV F410-G14EV
Paint feed system Gravity
Nozzle Bore mm 1.0 1.2 1.3 1.4
Standard air cap 10EV 12EV 13EV 14EV
Spraying Pressure MPa 0.25
Spraying distance mm 250
Air con-sumption L/min 255 255 260 270
Paint spraying volume mL/min 140 185 195 205
Maximum effective pattern width mm 220 230 235 240
Pattern Shape Tulip
Connection inlet for air:G1/4 for paint:G3/8
Weight g 415
Standard paint cup 6G-C

Model No. F410-G15EV F410-G18EV F410-G20EV F410-G25EV
Paint feed system Gravity
Nozzle Bore mm 1.5 1.8 2.0 2.5
Standard air cap 15EV 18EV 20EV 25EV
Spraying Pressure MPa 0.25
Spraying distance mm 250
Air con-sumption L/min 280 285 290 335
Paint spraying volume mL/min 220 270 275 235
Maximum effective pattern width mm 245 285 290 320
Pattern Shape Tulip
Connection inlet for air:G1/4 for paint:G3/8
Weight g 415
Standard paint cup 6G-C

Model No. F410-G10EVW F410-G12EVW F410-G13EVW F410-G14EVW F410-G15EVW
Paint feed system Gravity
Nozzle Bore mm 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5
Standard air cap 10EVW 12EVW 13EVW 14EVW 15EVW
Spraying Pressure MPa 0.25
Spraying distance mm 250
Air con-sumption L/min 295 295 305 305 305
Paint spraying volume mL/min 140 185 200 210 225
Maximum effective pattern width mm 250 270 280 285 290
Pattern Shape Tulip
Connection inlet for air:G1/4 for paint:G3/8
Weight g 415
Standard paint cup 6G-C

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...