MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F100-G with 4GD paint cup

MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F100-G with 4GD paint cup

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. F100-G10
<F100-G10T>
F100-G13
<F100-G13T>
F100-G15
<F100-G15T>
F100-G18
<F100-G18T>
Paint feed system Gravity
Nozzle Bore mm 1.0 1.3 1.5 2.0
Spraying Pressure MPa 0.29
Spraying distance mm 200
Air con-sumption L/min 100
<195>
135
<230>
155
<250>
170
<285>
Paint spraying volume mL/min 125
<130>
200
<205>
240
<245>
250
<255>
Maximum effective pattern width mm 140
<180>
175
<210>
210
<240>
240
<260>
Pattern Shape Triangle
<Tulip>
Required compressor output kW 0.4<1.5>
or more
0.75<1.5>(1.5)
or more
Weight g 410
Standard paint cup 2GA,4GD,4G-TA,3G-U
Measurement m3 0.06/25PC

 

Model No. F100-G08R F100-G25R
Paint feed system Gravity
Nozzle Bore mm 0.8 2.5
Spraying Pressure MPa 0.29
Spraying distance mm 200
Air con-sumption L/min 60 240
Paint spraying volume mL/min 65 245
Maximum effective pattern width mm 50 60
Pattern Shape Round
Required compressor output kW 0.2 ~ 0.4 1.5
Weight g 410
Standard paint cup 2GA,4GD,4G-TA,3G-U
Measurement m3 0.06/25PC

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...