MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F110-G series

MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F110-G series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. F110-G10
<F110-G10T>
F110-G13
<F110-G13T>
(F110-G13ST)
F110-G15
<F110-G15T>
(F110-G15ST)
F110-G20
<F110-G20T>
Paint feed system Gravity
Nozzle Bore mm 1.0 1.3 1.5 2.0
Standard air cap 10
<10T>
13
<13T>
(13ST)
15
<15T>
(15ST)
20
<20T>
Spraying Pressure MPa 0.25
<0.20>
(0.25)
Spraying distance mm 200
Air con-sumption L/min 110
<170>
140
<200>
(215)
160
<215>
(225)
175
<225>
Paint spraying volume mL/min 95
<90>
150
<160>
(180)
180
<180>
(205)
260
<235>
Maximum effective pattern width mm 140
<180>
170
<210>
(180)
180
<215>
(190)
195
<240>
Pattern Shape Triangle
<Tulip>
(Semi-Tulip)
Required compressor output kW 0.4<1.5>
or more
0.75<1.5>(1.5)
or more
Weight g 293
Standard paint cup 2GA,3G-U,4GD,4GB-U,4GP-U,4GPA-U,4G-TA
Measurement m3 0.06/25PC

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...