•  
MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F100-S with 7SB paint cup

MEIJI Súng xịt sơn cầm tay F100-S with 7SB paint cup

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. F100-S10
<F100-S10T>
F100-S13
<F100-S13T>
F100-S15
<F100-S15T>
F100-S18
<F100-S18T>
Paint feed system Suction
Nozzle Bore mm 1.0 1.3 1.5 1.8
Spraying Pressure MPa 0.29
Spraying distance mm 200
Air con-sumption L/min 100
<195>
135
<230>
155
<250>
170
<285>
Paint spraying volume mL/min 110
<115>
160
<165>
190
<195>
210
<215>
Maximum effective pattern width mm 130
<170>
165
<200>
185
<230>
195
<250>
Pattern Shape Triangle
Required compressor output kW 0.4<1.5>
or more
0.75<1.5>
or more
Weight g 410
Standard paint cup 7SB,10SB-2,7SLB,10SLB-2
Measurement m3 0.06/25PC

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...