Các loại xy lanh khác

Các loại xy lanh khác

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Hydraulic Cylinder CH

Nominal pressure (MPa) : 3.5,7,10,14

Bore size : 20,25,32,40,50,63,80,100, 125,160 mm

Electric Actuator

Electric actuator : High rigidity direct acting guide, Slider guide, Linear guide

Short stroke type : Direct acting guide, Ball bushing, High rigidity direct acting guide

Electric cylinder

e-Rodless : Basic types, Cam follower guide, Linear guide 1 axis, Linear guide 2 axes.

Rodless Cylinder for Vacuum CYV

Bore size : 15,32 mm

Can be used in a vacuum environment of 1.3 x 10-4 Pa.

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...