Van 3/4/5 cổng điều khiển bằng điện

Van 3/4/5 cổng điều khiển bằng điện

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

3 Port Solenoid Valve/Unit Manifold Valve   VV061 series :

power consumption : 0.55W

Operating pressure : -100KPa

 
3 Port Solenoid Valve/Highly Integrated Unit Manifold   VV100 :

power consumption : 0.4/0.15W

Operating pressure : -100KPa

 
3 Port Solenoid Valve   V100

power consumption : 0.35/0.1W

Operating pressure : -100KPa

 
3 Port Solenoid Valve   S070

power consumption : 0.5/0.35/0.1W

Operating pressure : 0.1-0.5MPa


4 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VQD1000

power consumption : 2W

Operating pressure : 0.7MPa

 
Vacuum/Release Unit   VQD1000-V

power consumption : 3.2W

Operating pressure : 0.7MPa

 
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VKF

power consumption : 4W

Operating pressure : -101.2KPa

 
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VK

power consumption : 4W

Operating pressure : -101.2KPa


5 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VK

power consumption : 2, 2.3, 4, 4.3W

Operating pressure : 0.7MPa
 

3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VT

power consumption : 4.8, 6, 12W

Operating pressure : -101.2KPa
 

5 Port Solenoid Valve   VS

power consumption : 5.5W

Operating pressure : 1MPa

 
3 Port Solenoid Valve   VS

power consumption : 5.5/13.2/24W

Operating pressure : 1MPa

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...