Van 4/5 cổng điều khiển

Van 4/5 cổng điều khiển

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

SJ2000-3000 :
4 port
power consumption : 0.55/0.4W
Operating pressure : 0.7MPa

 
SY series :
5 port
power consumption : 0.4W
Operating pressure : 0.7MPa
 

SV series :
5 port
power consumption : 0.65W
Operating pressure : 0.7MPa
 

SYJ series :
4 và 5 port
power consumption : 0.4W
Operating pressure : 0.7MPa

 
SZ series :
5 port
power consumption : 0.65W
Operating pressure : 0.7MPa

 
VF series : lager size
5 port
power consumption : 1.5W
Operating pressure : 1MPa

 
VP4 series : lager size
5 port
power consumption : 12W
Operating pressure : 0.9MPa

 
S0700 series :
5 port
power consumption : 0.35W
Operating pressure : 0.7MPa

 
VQ series :
5 port
power consumption : 1.01W
Operating pressure : 1MPa

 
VQC series :
5 port
power consumption : 1.01W
Operating pressure : 1MPa

 
VQZ series :
5 port
power consumption : 0.4W
Operating pressure : 1MPa

 
SQ series :
5 port
power consumption : 1.01W
Operating pressure : 1MPa

 
VFS series :
5 port
power consumption : 1.8W
Operating pressure : 1MPa

 
VFR series :
5 port
power consumption : 1.85W
Operating pressure : 0.9MPa

 
VQ7 series :
5 port
power consumption : 1W
Operating pressure : 1MPa

 
VQD series :
4 port
power consumption : 3.2(large Flow)/2.0W
Operating pressure : 0.7MPa

 
VK series :
power consumption : 4.3/2.3W
Operating pressure : 0.7MPa

 
VS4 series :
power consumption : 5.5W
Operating pressure : 1MPa

 
VFN2000N-3000N series :
5 port
power consumption : 1.8W
Operating pressure : 0.9MPa

Model :

  • SY3000-26-9A
  • SY3240-2DZ-01
  • SY7240-5HZ
  • SY7320-5LZD-02
  • SY5120-4G-C4-F2
  • SY5320-4MZE-C6-F2
  • SY3240-5LZD
  • SY3140-5LZD
  • SY7140-5LZ-03

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...