Van điện từ SNH series

Van điện từ NACHI SNH series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 20 to 100r/min
Pmax : 35MPa

Voltage operation : 12, 24VDC & 100,110,115,200,220,230VAC

Option :

 • M : Manual switching pin
 • N : Manual switching push button
 • R : indicator light
 • GR :  Surgeless type with indicator light

Model :

 • SNH-G01-AR-GR-D2-11
 • SNH-G01-HQ-GR-D2-11
 • SNH-G01-A2K-GR-D2-11
 • SNH-G03-AR-GR-D2-11
 • SNH-G03-HQ-GR-D2-11
 • SNH-G03-A2K-GR-D2-11
 • SNH-G04-AR-GR-D2-11
 • SNH-G04-HQ-GR-D2-11
 • SNH-G04-A2K-GR-D2-11
 • SNH-G06-AR-GR-D2-11
 • SNH-G06-HQ-GR-D2-11
 • SNH-G06-A2K-GR-D2-11

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...