Van điện từ SE series

Van điện từ NACHI SE series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 40 to 60r/min
Pmax : 10 to 16MPa

Operation voltage : 24VDC & 100VAC

Option :

 • GR: Surgeless type with indicator (applicable for power supply D2 only)
 • R: With indicator light (applicable for power supply E1 only)
 • V: With M12-4 pin connector, load side - common (applicable for power supply D2 only)
 • W: With M12-4 pin connector, load side + common (applicable for power supply D2 only)

Model :

 • SE-G01-A3X-GR-D2-J30
 • SE-G01-A2X-GR-D2-J30
 • SE-G01-H3X-GR-D2-J30
 • SE-G01-E3X-GR-D2-J30
 • SE-G01-C4-GR-D2-J30
 • SE-G01-C5-GR-D2-J30
 • SE-G01-C6-GR-D2-J30
 • SE-G03-A3X-GR-D2-J30
 • SE-G03-A2X-GR-D2-J30
 • SE-G03-H3X-GR-D2-J30
 • SE-G03-E3X-GR-D2-J30
 • SE-G03-C4-GR-D2-J30
 • SE-G03-C5-GR-D2-J30
 • SE-G03-C6-GR-D2-J30

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...