Van điện từ SAW Series

Van điện từ NACHI SAW Series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 100L/min
P max : 35MPa

Operation voltage : 12, 24VDC & 100,110,115,200,220,230VAC

Option :

 • None: No options (available with power supply E*)
 • D : With cap to prevent operation of manual push pin
 • F : Shockless type (available with power supply D* and E*)
 • GR : Surgeless type, with indicator light (must be installed with power supply C* and D*)
 • R : With indicator light (available with power supply E*)

Model :

 • SAW-G01-A3X-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-A2X-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-A5-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-C1-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-C5-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-C6-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-C1S-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-C6S-FGRV-D2-10
 • SAW-G01-A3X-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-A2X-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-A5-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-C1-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-C5-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-C6-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-C1S-FGRV-C1-10
 • SAW-G01-C6S-FGRV-C1-10

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...