Van điện từ DSS (DSA) 22 Design Series

Van điện từ NACHI DSS (DSA) 22 Design Series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 300 to 600L/min
Pmax : 32 to 35MPa

Operation voltage : 12,24VDC & 100,110,115,200,220VAC

Option :

 • A: Internal drain
 • E: External pilot
 • L: Spool stroke limiter
 • P: Flow regulator valve to restrict P port
 • Y: With meter-out flow regulator valve
 • R: With indicator light
 • DSS type: Standard
 • DSA type: Optional
 • N: With manual lock
 • Q: Quick return type
 • GR: Surgeless type with indicator

Model:

 • DSS-G04-A3Z-GR-C2-22
 • DSS-G04-A3X-GR-C2-22
 • DSS-G04-A3Y-GR-C2-22
 • DSS-G04-C1-GR-C2-22
 • DSS-G04-C2-GR-C2-22
 • DSS-G04-C5-GR-C2-22
 • DSS-G04-C6-GR-C2-22
 • DSS-G04-C6S-GR-C2-22
 • DSS-G04-C4S-GR-C2-22
 • DSS-G04-C4-GR-C2-22
 • DSS-G04-C8-GR-C2-22
 • DSS-G04-C7X-GR-C2-22
 • DSS-G04-C7Y-GR-C2-22
 • DSS-G04-E3X-GR-C2-22
 • DSS-G04-E3Z-GR-C2-22
 • DSS-G04-E3Y-GR-C2-22
 • DSS-G04-D1-GR-C2-22
 • DSS-G04-D2-GR-C2-22
 • DSS-G04-D5-GR-C2-22
 • DSS-G04-D6-GR-C2-22
 • DSS-G04-D6S-GR-C2-22
 • DSS-G04-D4S-GR-C2-22
 • DSS-G04-D4-GR-C2-22
 • DSS-G04-D8-GR-C2-22
 • DSS-G04-D7X-GR-C2-22
 • DSS-G04-D7Y-GR-C2-22
 • DSS-G06-A3Z-GR-C2-22
 • DSS-G06-A3X-GR-C2-22
 • DSS-G06-A3Y-GR-C2-22
 • DSS-G06-C1-GR-C2-22
 • DSS-G06-C2-GR-C2-22
 • DSS-G06-C5-GR-C2-22
 • DSS-G06-C6-GR-C2-22
 • DSS-G06-C6S-GR-C2-22
 • DSS-G06-C4S-GR-C2-22
 • DSS-G06-C4-GR-C2-22
 • DSS-G06-C8-GR-C2-22
 • DSS-G06-C7X-GR-C2-22
 • DSS-G06-C7Y-GR-C2-22
 • DSS-G06-E3X-GR-C2-22
 • DSS-G06-E3Z-GR-C2-22
 • DSS-G06-E3Y-GR-C2-22
 • DSS-G06-D1-GR-C2-22
 • DSS-G06-D2-GR-C2-22
 • DSS-G06-D5-GR-C2-22
 • DSS-G06-D6-GR-C2-22
 • DSS-G06-D6S-GR-C2-22
 • DSS-G06-D4S-GR-C2-22
 • DSS-G06-D4-GR-C2-22
 • DSS-G06-D8-GR-C2-22
 • DSS-G06-D7X-GR-C2-22
 • DSS-G06-D7Y-GR-C2-22

Model:
 

 • DSA-G04-A3Z-GR-C2-22
 • DSA-G04-A3X-GR-C2-22
 • DSA-G04-A3Y-GR-C2-22
 • DSA-G04-C1-GR-C2-22
 • DSA-G04-C2-GR-C2-22
 • DSA-G04-C5-GR-C2-22
 • DSA-G04-C6-GR-C2-22
 • DSA-G04-C6S-GR-C2-22
 • DSA-G04-C4S-GR-C2-22
 • DSA-G04-C4-GR-C2-22
 • DSA-G04-C8-GR-C2-22
 • DSA-G04-C7X-GR-C2-22
 • DSA-G04-C7Y-GR-C2-22
 • DSA-G04-E3X-GR-C2-22
 • DSA-G04-E3Z-GR-C2-22
 • DSA-G04-E3Y-GR-C2-22
 • DSA-G04-D1-GR-C2-22
 • DSA-G04-D2-GR-C2-22
 • DSA-G04-D5-GR-C2-22
 • DSA-G04-D6-GR-C2-22
 • DSA-G04-D6S-GR-C2-22
 • DSA-G04-D4S-GR-C2-22
 • DSA-G04-D4-GR-C2-22
 • DSA-G04-D8-GR-C2-22
 • DSA-G04-D7X-GR-C2-22
 • DSA-G04-D7Y-GR-C2-22
 • DSA-G06-A3Z-GR-C2-22
 • DSA-G06-A3X-GR-C2-22
 • DSA-G06-A3Y-GR-C2-22
 • DSA-G06-C1-GR-C2-22
 • DSA-G06-C2-GR-C2-22
 • DSA-G06-C5-GR-C2-22
 • DSA-G06-C6-GR-C2-22
 • DSA-G06-C6S-GR-C2-22
 • DSA-G06-C4S-GR-C2-22
 • DSA-G06-C4-GR-C2-22
 • DA-G06-C8-GR-C2-22
 • DAS-G06-C7X-GR-C2-22
 • DAS-G06-C7Y-GR-C2-22
 • DSA-G06-E3X-GR-C2-22
 • DSA-G06-E3Z-GR-C2-22
 • DSA-G06-E3Y-GR-C2-22
 • DSA-G06-D1-GR-C2-22
 • DSA-G06-D2-GR-C2-22
 • DSA-G06-D5-GR-C2-22
 • DSA-G06-D6-GR-C2-22
 • DSA-G06-D6S-GR-C2-22
 • DSA-G06-D4S-GR-C2-22
 • DSA-G06-D4-GR-C2-22
 • DSA-G06-D8-GR-C2-22
 • DSA-G06-D7X-GR-C2-22
 • DSA-G06-D7Y-GR-C2-22

 

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...