RIS Series Solenoid Controlled Relief Valve

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

RI Series Solenoid Controlled Relief Valve
Flow : 150 to 320 L/min
Pmax : 35MPa

Ứng dụng :

 • Dùng trong hệ thống thủy lực cho mục đích an toàn. điều khiển áp suất an toàn bằng điện.

Model :

 • RIS-G03-AQ1-C2-21
 • RIS-G03-AQ3-C2-21
 • RIS-G03-AQ5-C2-21
 • RIS-G06-AQ1-C2-21
 • RIS-G06-AQ3-C1-21
 • RIS-G06-AQ5-C2-21
 • RIS-G03-AR1-C2-21
 • RIS-G03-AR3-C2-21
 • RIS-G03-AR5-C2-21
 • RIS-G06-AR1-C2-21
 • RIS-G06-AR3-C2-21
 • RIS-G06-AR5-C2-21
 • RIS-G03-1-F-C1-21
 • RIS-G03-3-F-C1-21
 • RIS-G03-5-F-C1-21
 • RIS-G06-1-F-C1-21
 • RIS-G06-3-F-C1-21
 • RIS-G06-5-F-C1-21

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...