Valve 3/4/5 cổng điều khiển bằng khí nén

Valve 3/4/5 cổng điều khiển bằng khí nén

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

5 Port Air Operated Valve   SYA

P : -101.2KPa - 0.7MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

2 position single

2 position double

3 position closed center

3 position exhaust center

3 position pressure center

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

 
4/5 Port Air Operated Valve   SYJA

P Max : 0.7MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

2 position single

2 position double

3 position closed center

3 position exhaust center

3 position pressure center

 
5 Port Air Operated Valve   VZA

P : 0.1-1MPa

Pilot : 0.1-1MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

2 position: Single, Double

3 position : Closed center, Exhaust center

 
5 Port Air Operated Valve   VFA

P : 0.1-0.9MPa

Pilot : 0.1-0.9MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

2 position single

2 position double

3 position closed center

3 position exhaust center

3 position pressure center

 
5 Port Air Operated Valve   VFRA

P : 0.2-0.9MPa

Pilot : 0.2-0.9MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

2 position single

2 position double

3 position closed center

3 position exhaust center

3 position pressure center5 Port Air Operated Valve   VPA

P : 0.2-0.9MPa

Pilot : 0.2-0.9MPa

Nhiệt độ : 0 – 60oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

2 position single pilot

2 position double pilot

3 position closed center

3 position exhaust center

 
4/5 Port Air Operated Valve   VSA

P : 0.1-1MPa

Pilot : 0.1-1MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, PF

2 position single

2 position double

3 position closed center

3 position exhaust center


3 Port Air Operated Valve   SYJA

P : 0.15-0.7MPa

Pilot : 0.15-0.7MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

Normal Open và Nomal Close

 
3 Port Air Operated Valve   VZA

P : 0.1-1MPa

Pilot : 0.1-1MPa

Nhiệt độ : -10 – 60oC

Normal Open và Nomal Close

 
3 Port Air Operated Valve   VTA

P : 0-1MPa

Pilot : 0.2-1MPa

Nhiệt độ : -10 – 50oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

Normal Open và Nomal Close

 
3 Port Air Operated Valve   VGA

P : 0.2-0.9MPa

Pilot : 0.2-0.9MPa

Nhiệt độ : -10 – 50oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

Normal Open và Nomal Close

 
3 Port Air Operated Valve   VPA

Pmax : 1MPa

Pilot : -101.2KPa -1MPa

Nhiệt độ : -10 – 50oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

Normal Open và Nomal Close

 
3 Port Air Operated Valve   VPA

P : -101.2KPa – 0.8MPa

Pilot : 0.2-1MPa

Nhiệt độ : -10 – 50oC

Thread : Rc, NPT, NPTF, G

Normal Open và Nomal Close

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...