Van điện từ

Van điện từ NACHI SNH series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 20 to 100r/min Pmax : 35MPa Voltage operation : 12, 24VDC & 100,110,115,200,220,230VAC Option : M : Manual... More 


Van điện từ NACHI SL
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 30L/min Pmax : 7MPa Operation voltage : 24VDC & 100,110,200,220VAC Option : G: Surgeless type (Power supply... More 


Van điện từ NACHI SF series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow  : 10 to 40L/min Pmax : 21MPa Operation voltage : 24VDC Option : None: Sink A: Source... More 


Van điện từ NACHI SE series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 40 to 60r/min Pmax : 10 to 16MPa Operation voltage : 24VDC & 100VAC Option : GR: Surgeless type with... More 


Van điện từ NACHI SAW Series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 100L/min P max : 35MPa Operation voltage : 12, 24VDC & 100,110,115,200,220,230VAC Option : None: No options... More 


Van điện từ NACHI DSS (DSA) 22 Design Series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 300 to 600L/min Pmax : 32 to 35MPa Operation voltage : 12,24VDC & 100,110,115,200,220VAC Option : A:... More 


Van điện từ NACHI SS series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 100 to 160L/min Pmax : 35MPa Điện áp hoạt động : 12,24 VDC & 100,110,115,200,220,230VAC Các phụ kiện... More 


Van điện từ NACHI SA series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

Flow : 100 to 160L/min Pmax : 35MPa điện áp hoạt động : 12,24 VDC & 100,110,115,200,220,230VAC Phụ kiện :... More 

Loading...