THK Trục vít

THK Trục vít

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. Screw   Ball       Basic load rating
shaft   center-to- Outer     Dynamic Static
outer   center diameter Flange Overall rating rating
diameter Lead diameter D diameter length    
d Ph dp g6 D1 L1 Ca C0a
mm mm mm mm mm mm kN kN
SBN 1604-5 16 4 16.5 36 59 53 5.3 8
SBN 1605-5 16 5 16.75 40 60 56 9.2 12.9
SBN 2004-5 20 4 20.5 40 63 53 5.9 10.1
SBN 2005-5 20 5 20.75 44 67 56 10.3 16.2
SBN 2504-5 25 4 25.5 46 69 48 6.4 12.7
SBN 2505-5 25 5 25.75 50 73 55 11.3 20.3
SBN 2506-5 25 6 26 53 76 62 15.4 25.4
SBN 2805-5 28 5 28.75 55 85 59 11.8 22.8
SBN 2806-5 28 6 29 59 89 63 16.2 28.5
SBN 3205-5 32 5 32.75 58 85 56 12.6 26.1
SBN 3206-5 32 6 33 62 89 63 17.2 32.7
SBN 3210-7 32 10 33.75 74 108 120 43 73.1
SBN 3212-5 32 12 34 76 121 117 37.4 58.7
SBN 3610-7 36 10 37.75 77 120 123 45.6 82.3
SBN 3612-7 36 12 38 81 124 140 53.2 92.6
SBN 3616-5 36 16 38 81 124 140 39.7 66.4
SBN 4012-5 40 12 42 84 126 119 42 73.6
SBN 4016-5 40 16 42 84 126 144 41.9 73.8
SBN 4512-5 45 12 47 90 130 119 44.4 82.9
SBN 4516-5 45 16 47 90 130 140 44.3 83.1
SBN 5012-5 50 12 52 95 141 119 46.6 92.2
SBN 5016-5 50 16 52 95 141 143 46.6 92.4
SBN 5020-5 50 20 52 95 141 169 46.5 92.6

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...