THK Precision linear pack

THK Precision linear pack

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. Inner dimensions Outer rail dimensions Basic load rating
Width Height Length   Dynamic rating Static rating
W M L L0 C C0
  ±0.05        
mm mm mm mm N N
ER513+40L 13 4.5 22 40 54.9 72.5
ER513+60L 13 4.5 22 60 54.9 72.5
ER513+80L 13 4.5 22 80 54.9 72.5
ER616+45L 15.6 6 36 45 71.6 125
ER616+70L 15.6 6 36 70 71.6 125
ER616+95L 15.6 6 36 95 71.6 125
ER920+50L 20 8.5 46 50 144 201
ER920+80L 20 8.5 46 80 144 201
ER920+110L 20 8.5 46 110 144 201
ER1025+60L 25 10 56 60 215 315
ER1025+100L 25 10 56 100 215 315
ER1025+140L 25 10 56 140 215 315

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...