THK Linear bushing

THK Linear bushing

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Cylindrical(Standard) Model LM


Metric units series used most widely in Japan


Cylindrical(European standard) Model LME


Metric units series of cylindrical types commonly used in Europe

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...