THK Linear ball slide

THK Linear ball slide

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. Slider dimensions Base dimensions Basic load rating
Max. Stroke Height Width Length Width Dynamic rating Static rating
ls M W L W1 C C0
  ±0.25 ±0.25        
mm mm mm mm mm N N
LSP 1340 15 13 25 42.4 12.2 68.6 118
LSP 1365 25 13 25 67.6 12.2 118 206
LSP 1390 50 13 25 92.6 12.2 157 275
LSP 2050 25 20 44 54 22.3 157 284
LSP 2080 50 20 44 84 22.3 304 559
LSP 20100 75 20 44 104 22.3 392 706
LSP 25100 50 25 66 105.2 38 588 1069
LSP 25125 75 25 66 130.2 38 735 1333
LSP 25150 100 25 66 155.2 38 882 1598

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...