THK Flat roller

THK Flat roller

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

       chỉ tiêu                                                  mô tả
LM Guide model number               SSR20WF+280LF (AP-CF, without seal)
                                                  SSR20UUF+280LF (AP-CF, with seal)
                                                  SSR20WUUF+280LF (AP-HC, with seal)
loại mỡ được dùng                      THK AFE-CA Grease
lượng mỡ được dùng                  1cc (per LM block)
tốc độ                                         30m/min(MAX)
khoảng cách di chuyển                 200mm
lưu lượng                                    1ℓ/min
thể tích khoan sạch tối thiểu          1.7 liter (acrylic casing)
Measuring instrument                    Dust counter
kích thước hạt bụi cho phép          0.3um or more

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...