THK Cross Roller Table

THK Cross Roller Table

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. Main dimensions Basic load rating
Maximum Width Height Length Dynamic rating Static rating
stroke W M L C C0
mm mm mm mm kN kN
VRT 1025 12 20 8 25 0.46 0.61
VRT 1035 18 20 8 35 0.63 0.92
VRT 1045 25 20 8 45 0.95 1.53
VRT 1055 32 20 8 55 1.09 1.83
VRT 1065 40 20 8 65 1.23 2.14
VRT 1075 45 20 8 75 1.5 2.75
VRT 1085 50 20 8 85 1.63 3.05
VRT 2035 18 30 12 35 0.84 1.09
VRT 2050 30 30 12 50 1.16 1.63
VRT 2065 40 30 12 65 1.46 2.17
VRT 2080 50 30 12 80 2.01 3.26
VRT 2095 60 30 12 95 2.26 3.8
VRT 2110 70 30 12 110 2.51 4.34
VRT 2125 80 30 12 125 2.76 4.89
VRT 3055 30 40 16 55 2.71 3.67
VRT 3080 45 40 16 80 4.06 6.11
VRT 3105 60 40 16 105 4.68 7.33
VRT 3130 75 40 16 130 5.87 9.77
VRT 3155 90 40 16 155 6.98 12.2
VRT 3180 105 40 16 180 8.05 14.7

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...