THK Cross roller guide

THK Cross roller guide

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

             chỉ tiêu                                                  mô tả
LM Guide model number             SSR20WF+280LF (AP-CF, without seal)
                                                 SSR20UUF+280LF (AP-CF, with seal)
                                                 SSR20WUUF+280LF (AP-HC, with seal)
loại mỡ được dùng                     THK AFE-CA Grease
lượng mỡ được dùng                 1cc (per LM block)
tốc độ                                        30m/min(MAX)
khoảng cách di chuyển                200mm
lưu lượng                                  1ℓ/min
thể tích khoan sạch tối thiểu        1.7 liter (acrylic casing)
Measuring instrument                   Dust counter
kích thước hạt bụi cho phép         0.3um or more

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...