THK Con chạy LM

THK Con chạy LM

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

model            stroke (mm)

ST 6                    14

ST 8                    24

ST 8B                   8

ST 10                  30

ST 10B                 8

ST 12                  32

ST 12B                 8

ST 16                  40

ST 16B                16

ST 20                  54

ST 20B                28

ST 25                  54

ST 25B                28

ST 30                  82

ST 30B                44

ST 35                  92

ST 35B                54

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...