THK Bạc trượt LM series

THK Bạc trượt LM series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Model No. : SHS25/HSR25
tốc độ di chuyển : 60m/min
khoảng cách di chuyển : 350mm
gia tốc: 9.8m/s2
chiều di chuyển : chiều ngang
tải : Caged Ball LM Guide  model SHS: 11.1kN
Conventional full-ball type model HSR: 9.8kN

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...