Serial Transmission System EX

Serial Transmission System EX

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Communication protocol : DeviceNetTM, CC-Link, OMRON Corp. (CompoBus/S), SUNX Ltd. (S-LINK), NKE (Wiring saving system)

EX260 (DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherCAT, PROFINET)

EX126 (CC-Link)

EX180 (CC-Link và DeviceNetTM)

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...