TAISEI

TAISEI Bộ lọc đôi BDV series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

áp suất : 0 - 0.6MPa đường kính trong của ngõ vào/ra : 10A-50A chất liệu :  thép BDV series... More 


TAISEI Bộ lọc đôi BOS series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

áp suất : 0 - 0.5MPa đường kính trong của ngõ vào/ra  : 25A - 150A chất liệu : thép... More 


TAISEI Bộ lọc đôi COS-H series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

áp suất : 0 - 2MPa đường kính trong của ngõ vào/ra : 15A - 80A chất liệu : thép A duplex filter... More 


TAISEI Bộ lọc cặn dầu FP-1500S-1010
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng


TAISEI Bộ lọc cặn dầu FP-1500S-5060A
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng


TAISEI Bộ lọc cặn dầu FP-400Z
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng


TAISEI Bộ lọc cặn dầu FP-750S
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng


TAISEI Bộ lọc dầu vào ISH series
[Liên hệ để biết giá sản phẩm]
Còn hàng

áp suất tối đa : -0.1 - 0.5MPa đường kính trong  : 10A-80A ứng dụng cho dầu mỏ More 

Loading...