Bơm pittong VZ

Bơm pittong VZ

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng
Model No. Lưu lượng riêng
cm³/vòng
Áp suất Mpa (kgf/cm2) Tốc độ quay cho phép
(Vòng/phút)
P max P làm việc
VZ50 50.2 28 (280) 25 (250) 500 - 1800
VZ63 63.0 28(280) 25 (250) 500 - 1800
VZ80 79.6 28 (280) 25 (250) 500 - 1800
VZ100 104.6 28 (280) 25 (250) 500 - 1800
VZ130 135.9 21 (210) 17.5 (175) 500 - 1800

 

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...