Bơm pittong V

Bơm pittong V

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Model :

  • V15A3RX-95
  • V15C13RHX-95RCS21
  • V15A3RX-95RC
  • V15SAJS-BRX-95S3
  • V15A1R-95
Model No. Lưu lượng riêng
cm³/vòng
Áp suất Mpa (kgf/cm2) Tốc độ quay cho phép
(Vòng/phút)
P max P làm việc
V8 8.0 7 (70) 7 (70) 500 - 1800
V15 14.8 21 (210) 14 (140) 500 - 1800
V15(Y type) 14.8 7 (70) 7 (70) 500 - 1800
V23 23.0 25 (250) 17.5 (175) 500 - 1800
V38 37.7 25 (250) 17.5 (175) 500 - 1800
V50 51.6 21 (210) 14 (140) 500 - 1800
V70 69.8 21 (210) 14 (140) 500 - 1800

 

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...