NACHI NN PACK NNP

NACHI NN PACK NNP

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Application :

machine tools, manufacturing machinery, and other applications that require a low-noise, low fluid temperature rise, environment-friendly, and compact variable pump unit

Model :

  • NNP-20-22P8N*-**-10
  • NNP-20-37P8N*-**-10
  • NNP-20-22P16N*-**-10
  • NNP-30-37P16N*-**-10
  • NNP-20-22P22N*-**-10
  • NNP-30-37P22N*-**-10
  • NNP-40-37P35N*-**-10
  • NNP-60-55P35N*-**-10
  • NNP-80-37P45N*-**-10
  • NNP-80-55P45N*-**-10

Tank volume: 20; 30; 40;60; 80 L

Motor capacity: 2.2kW; 3.7kW; 5.5kW

Pump type: Variable piston pump

Flow rate adjustment range (Maximum flow rate) : 8cm3/rev; 16.5cm3/rev; 22cm3/rev; 35cm3/rev;  45cm3/rev

Pressure adjustment range (N: Pressure compensation type) : 2.0 to 3.5MPa; 2.0 to 7.0MPa;  3.0 to 14.0MPa; 3.0 to 21.0MPa

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...