Modular Valve OF, OCF series

Flow Control Modular Valve OF, OCF series (Pressure and temperature compensated)

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 20 to 200 L/min

P : 21,25,35MPa

Application :

  • Apply for control system. using in the modular valve of power unit and system control valve

Model :

  • OF-G01-P20-20
  • OCF-G01-W40-X-30
  • OCF-G01-W40-Y-30
  • OF-G03-P60-J50
  • OCF-G03-W60-X-J50
  • OCF-G03-W60-Y-J50
  • OFH-G04-W200-X-10
  • OFH-G04-W200-Y-10

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...