Modular Valve OCP series

Pilot Operated Check Modular Valve OCP series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 50 to 300 L/min

P : 25,35MPa

Application :

  • Apply for the hydraulic system. using in the power unit and hydraulic system controller

Model :

  • OCP-G01-W*-20
  • OCP-G01-A/B*-20
  • OCP-G01-W*-F-20
  • OCP-G01-A/B*-F-20

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...