PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

 

Khu vực miền Nam

 Mr. Nam  
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com

Ms. Quỳnh (Đồng Nai)
0932.724.446
quynh-mk@dpsvietnam.com

 Mr Dũng (Bình Dương )

0932794446

Sales4@dpsvietnam.com

Ms. Mai (HCM)
0906.934.446
sales-admin@dpsvietnam.com

 
Khu vực miền Bắc

Khu Vực Hải Phòng

Ms. Thảo (Hải Phòng)
0904.172.269  
thao_nt@dpsvietnam.com

Mr. Cường (Hải Phòng)
0904.173.269  
sales302@dpsvietnam.com

Khu vực Hà Nội

Ms. Thao (Hà Nội)  0909.674.446  
sales202@dpsvietnam.com

Mr. Bằng (Hà Nội)  0902.324.446  
sales203@dpsvietnam.com

 

 

Loading...