Check Modular Valve OC, OCV series

Check Modular Valve OC, OCV series

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Flow : 50 to 300 L/min

P : 25,35MPa

Ứng dụng :

 • Ứng dụng cho hệ thống nguồn thủy lực và hệ thống valve thủy lực điều khiển

Model :

 • OC-G01-P1-20
 • OC-G01-T1-20
 • OC-G01-A1-21
 • OC-G01-AP1-20
 • OCV-G01-W-20
 • OC-G03-P1-J50
 • OC-G03-T1-J50
 • OC-G03-A1-J50
 • OC-G03-AP1-J50
 • OCV-G03-W-J50
 • OCH-G04-P1-10
 • OCH-G04-T1-10
 • OCH-G04-A1-10
 • OCH-G04-AP1-10
 • OVH-G04-W-10

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...