•  
Cảm biến dạng contact SMC

Cảm biến dạng contact

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Auto Switch D

Series/CAD Type Features
Series D Reed auto switch General purpose 2-color indicator
Solid state auto switch General purpose 2-color indicator
With diagnostic output
(2-color indicator)
Water resistant
(2-color indicator)
With timer

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...