Piston Pump PZS

Bơm Piston Nachi PZS

[Liên hệ để biết giá sản phẩm]

Còn hàng

Application :

Appy for small hydraulic system. using in the power unit

Model :

 • PZS-3B-70N*-10
 • PZS-3B-70P*-10
 • PZS-3B-70N*Q*-10
 • PZS-3B-70W*S*-10
 • PZS-3B-70R*S*-10
 • PZS-4B-100N*-10
 • PZS-4B-100P*-10
 • PZS-4B-100N*Q*-10
 • PZS-4B-100W*S*-10
 • PZS-4B-100R*S*-10
 • PZS-5B-130N*-10
 • PZS-5B-130P*-10
 • PZS-5B-130N*Q*-10
 • PZS-5B-130W*S*-10
 • PZS-5B-130R*S*-10
 • PZS-6B-180N*-10
 • PZS-6B-180P*-10
 • PZS-6B-180N*Q*-10
 • PZS-6B-180W*S*-10
 • PZS-6B-180R*S*-10
 • PZS-6B-220N*-10
 • PZS-6B-220P*-10
 • PZS-6B-220N*Q*-10
 • PZS-6B-220W*S*-10
 • PZS-6B-220R*S*-10
Pump type Capacity
(cm3/rev)
Maximum working pressure
(MPa)
Rotational speed
(min-1)
Mass
(kg)
Minimum Maximum
PZS-3B 70 28 500 1800 37
PZS-4B 100 28 500 1800 58
PZS-5B 130 25 500 1800 86
PZS-6B 180 25 500 1800 123
PZS-6B 220 25 500 1500 126

 

Nhập các kí tự bạn nhìn thấy trong hình trên.

Loading...